O terapii
W Polskim Instytucie Ericksonowskim można korzystać z pomocy specjalistów: psychologa, psychiatry, pedagoga, logopedy.

Prowadzimy:
Diagnozę, poradnictwo i psychoterapię dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
przez terapię:
indywidualną, małżeńską i rodzinną.

Prowadzimy psychoterapię w Instytucie w Łodzi oraz współpracujemy z terapeutami z całej Polski.

Koszt zarówno konsultacji jak i sesji w PIE w Łodzi, wynosi od 90 do 120 zł.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące współpracujących z nami terapeutów z różnych województw.Terapia Ericksonowska

Preferowany przez nas model pracy psychoterapeutycznej, to podejście Ericksonowskie - nastawienie na wywoływanie zmiany przez uruchomienie zasobów tkwiących w człowieku, rozpoznanie jego ograniczeń i otworzenie dostępu do konstruktywnych aspektów nieświadomości, zorientowanie na przyszłość w celu twórczego przeorganizowania reakcji. Kierujemy się zasadą, że każda jednostka jest niepowtarzalna i że o efektywności terapii decyduje dostosowanie strategii postępowania do specyfiki problemu. W swojej pracy uwzględniamy również elementy terapii poznawczej, behawioralnej i systemowej.

Milton H. Erickson fascynował wszechstronnością - był gotów pracować z każdą osobą i problemem. Jego talent polegał na umiejętności rozpoznania indywidualności pacjenta.
W myśl jego założeń zadaniem terapeuty jest wywołanie zmiany przez bezpośrednie lub pośrednie uruchamianie zasobów tkwiących w ludziach i relacjach między nimi. Skutecznym środkiem wywoływania zmian jest podkreślanie pozytywnych aspektów relacji i silnych stron klienta, dokonywanie zmian małymi krokami, wydobycie, a później rozwinięcie właściwego dla danego człowieka stylu wrażliwości, rozpoznanie jego ograniczeń i otworzenie dostępu do konstruktywnych aspektów nieświadomości.
Zmiana uzyskiwana jest dzięki zaangażowaniu klienta w działanie, niezależnie od zrozumienia i wglądu tak, by wykorzystując własne doświadczenie sformułował pozytywny cel, koncentrował się na rozwiązaniach i możliwościach, zwiększając tym samym własną wrażliwość, ekspresję i plastyczność. M.H. Erickson pracował
z zastosowaniem "naturalistycznej" hipnozy, rozumianej jako szczególny rodzaj komunikacji i wywierania społecznego wpływu.

Terapeuta w tej terapii jest zorientowany na przyszłość, w kierunku twórczego przeorganizowania reakcji klienta tak, by zoptymalizować rozwój i wzrost. Jest aktywny, odpowiedzialny za rozpoznanie i rozwijanie unikalności pacjenta oraz za stworzenie warunków zmiany i motywowanie do niej. Służy do tego zarówno czynienie pozytywnych założeń co do istnienia pozytywnych stron, jaki i spożytkowanie wszystkiego, co wnosi klient, a również stosowanie humoru, paradoksu i wielu technik niedyrektywnych, jak choćby przypowieści i metafory.Standardy zawodowe

W swojej pracy respektujemy standardy zawodowe wyznaczone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.Terapeuci P.I.E. w Łodzi

Zapisy: tel. (42) 688 48 60, pn. - pt. w godz. 9.00 - 20.00.

Koszt zarówno konsultacji jak i sesji w PIE w Łodzi, wynosi od 90 do 120 zł.

Violetta Ambroziak - certyfikowana psychoterapeutka i superwizor aplikant S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz EAP (European Association for Psychotherapy), psychiatra dzieci i młodzieży. Prowadzi psychoterapię małżeńską, indywidualną i rodzinną.

Wiesława Andrzejczak - psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz EAP (European Association for Psychotherapy), superwizor aplikant S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię rodzinną oraz małżeńską.

Jolanta Chanduszko-Salska - psycholog, dr nauk humanistycznych, prowadzi terapię indywidualną i par oraz zajmuje się psychologicznymi aspektami niepłodności małżeńskiej i przygotowaniem do macierzyństwa. Prowadzi również terapię osób z problemami jedzenia i otyłością. Zajmuje się psychologią stresu i modyfikacją zachowań patogennych.

Krzysztof R. Karauda - psycholog, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (cert. nr. 153, Niebieska Linia, Instytut Psychologii Zdrowia PTP), dr nauk humanistycznych. Obszary pracy: zaburzenia nastroju, depresje, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania; kryzysy, PTSD; trudności w związkach, problemy seksuologiczne.

Krzysztof Klajs - specjalista psycholog kliniczny, superwizor S. N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta EAP (European Association for Psychotherapy).

Marta Kwiatkowska - pedagog. Prowadzi terapię indywidualną osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi i osobowości. Pracuje w podejściu integracyjnym. Zajmuje się diagnozą w kierunku autyzmu dziecięcego i zespołu Aspergera.

Lucyna Lipman - psycholog, certyfikowana psychoterapeutka i superwizor aplikant S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz EAP (European Association for Psychotherapy). Zajmuje się psychoterapią indywidualną, małżeńską, rodzinną i grupową.

Zbigniew Łucki - specjalista psychiatra, psychoterapeuta. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych w zakresie nerwic, depresji, zespołów natręctw, zaburzeń lękowych oraz terapii rodzin, małżeństw i par.

Urszula Marzec - psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła 3 letnie szkolenie w terapii systemowej w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną, małżeńską oraz par.

Elżbieta Sońta - specjalista psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizor aplikant S. N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, terapeuta uzależnień, certyfikowana psychoterapeutka EAP (European Association for Psychotherapy). Prowadzi terapię indywidualną, grupową, rodzinną i małżeńską ze szczególnym uwzględnieniem rodziny z problemem uzależnienia od alkoholu. Prowadzi również treningi i warsztaty szkoleniowe o różnej tematyce.

Katarzyna Sztajnert - psycholog, logopeda. Specjalizuje się w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Prowadzi badania diagnostyczne i terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej. Zajmuje się terapia dzieci z trudnościami w przyswajaniu umiejętności czytania i pisania. Prowadzi zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy.

Katarzyna Szymańska - psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizor aplikant S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowana terapeutka EAP (European Association for Psychotherapy), dr nauk humanistycznych. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną i grupową.

Bożenna Wardęszkiewicz - psycholog, certyfikowana psychoterapeutka EAP (European Association for Psychotherapy). Prowadzi psychoterapię rodzinną, małżeńską i indywidualną osób z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi oraz znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

Anna Wierzbowska - psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka EAP (European Association for Psychotherapy). Pracuje również z młodzieżą w Centralnym Szpitalu Klinicznym AM w Łodzi. Ukończyła 2 letnie szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w ZIST (Niemcy). Zajmuje się terapią indywidualną, małżeńską i rodzinną.

Iwona Woźniakowska - psycholog, certyfikowana psychoterapeutka S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz EAP (European Association for Psychotherapy). Prowadzi psychoterapię indywidualną osób z zaburzeniami nerwicowymi, lękowo-depresyjnymi, osobowości i zaburzeniami psychosomatycznymi. Prowadzi także zajęcia indywidualne i grupowe pracy z ciałem.

Katarzyna Zaborska - psycholog, dr nauk humanistycznych, prowadzi terapię indywidualną i rodzinną. Obszar pracy: depresja, zaburzenia odżywiania, lęki i fobie, zaburzenia związane ze stresem.


Terapeuci P.I.E. w Poznaniu

Agnieszka Bleja - psycholog, terapeuta dziecięcy. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajmuje się terapią dzieci lękowych, agresywnych, moczących się. Diagnozuje i wspiera uczniów z trudnościami szkolnymi. Udziela pomocy psychologicznej dzieciom z ADHD, ich rodzinom i nauczycielom. W pracy stosuje przede wszystkim podejście ericksonowskie, wzbogacając je o metody terapii krótkoterminowej.

Ewa Dyba - psycholog kliniczny, psychoterapeutka S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną, małżeńską i par. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń nerwicowych, lękowych, depresyjnych i związanych ze stresem. W obszarze jej zainteresowania są także trudności emocjonalne i adaptacyjne związane z kryzysami w różnych okresach życia. Ma wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu, konsultowaniu oraz terapii dzieci i ich rodzin. Odbyła liczne specjalistyczne szkolenia w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w Polskim Instytucie Terapii Krótkoterminowej oraz ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii.
Kontakt: 607 178 964
Gabinet: Poznań, ul. Mostowa 11
www.pie.poznan.pl

Anna Janik - psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka S. N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, małżeńską i grupową. Specjalizuje się w psychoterapii osób z zaburzeniami psychosomatycznymi, problemami prokreacji oraz pomocy w kryzysach.

Grażyna Karolczak - psycholog kliniczny z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną. Główne obszary zainteresowań: kryzysy egzystencjalne na różnych etapach życia, pomoc chorym onkologicznie i ich rodzinom, leczenie nadwagi i otyłości, psychologia zdrowia.

Mirosław Konieczny- pedagog społeczny, jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończył podyplomowe studia w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Kierował oddziałem leczenia uzależnień w szpitalu psychiatrycznym w Sokołówce. Obecnie prowadzi NZOZ- Ośrodek Terapii Uzależnień w Jarocinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z księżmi i zakonnikami w zakresie uzależnień DDA i problemów seksualnych.

Andrzej Mackiewicz - absolwent wydziału lekarskiego Poznańskiej Akademii Medycznej. Jest specjalistą psychiatrii i psychoterapeutą. Ukończył liczne szkolenia z terapii Ericksonowskiej, oraz Czteroletni Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień, których jest kierownikiem. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.
Kontakt: 605 692 469
Gabinet: Poznań, ul. Mostowa11
www.pie.poznan.pl

Dorota Młynek – Nowaczyk –specjalista psycholog kliniczny ,certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobywała od 1995 roku, pracując m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w szpitalu psychiatrycznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz par.
Kontakt: tel. 602 603 117
Gabinet Psychoterapeutyczny: Gniezno.


Hanna Nowak - Wochna- psycholog kliniczny. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, par oraz terapię grupową. Specjalizuję się w terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. Ukończyła Kurs do Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Grażyna Skuza - psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu Psychoterapii Ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Poza tym uzyskała europejski Ceryfikat 101 z zakresu Analizy Transakcyjnej oraz uczestniczyła w szkoleniach z zakresu terapii narracyjnej i psychodramy. Prowadzi psychoterapię grupową oraz indywidualną osób dorosłych, a także terapię par i małżeństw. Specjalizuje się w psychoterapii osób, które doświadczyły przemocy, dorastały w rodzinie z problemem alkoholowym oraz osób przeżywających trudności o charakterze lękowo - depresyjnym. Szczególne zaproszenie kieruje do młodych rodziców, potrzebujących wsparcia po narodzinach dziecka.
Kontakt: 505 304 436
Gabinet: Poznań, ul. Mostowa11
www.pie.poznan.plTerapeucii P.I.E. w Katowicach


Małgorzata Bujak - psycholog kliniczny. Od dwudziestu pięciu lat zajmuje się dziećmi i młodzieżą, szczególnie z zaburzeniami neurologicznymi (także diagnostyką). Związana jest od lat z oddziałami pediatrycznymi, poradnią neurologiczną.

Mirosław Ćwiek - psycholog. Pracuje w Ośrodku Leczniczym dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych, których jest współtwórcą i realizatorem. Zajmuje się głównie psychoterapią małżeństw i rodzin (kryzysy małżeńskie, problemy wychowawcze, zaburzenia emocjonalne). Prowadzi psychoterapię indywidualną (nerwice, depresje, lęki, stres).

Bożena Hartman - Momatiuk - psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka S. N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 1994r. zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową, w szczególności ludzi dorosłych i młodzieży, terapią par oraz terapią rodzin.

Andrzej Jabłoński - pedagog, psychoterapeuta, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, rodzin i małżeństw. Prowadzi szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej. Psychoterapią i szkoleniami zajmuje się od 1994 r.

Iwona Jara - psycholog, surdopedagog, logopeda. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi słabosłyszącymi i głuchymi. Pracuje także w Specjalistycznej Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej. Specjalizuje się w terapii psychologicznej i logopedycznej osób niesłyszących, dzieci i dorosłych.

Renata Kleszcz - Szczyrba - psycholog, psychoterapeuta. Posiada kilkuletnie doświadczenie psychoterapeutyczne w zakresie terapii indywidualnej jak i rodzinnej. Najczęściej pracuje z osobami lękowymi oraz psychosomatycznymi. W swojej pracy łączy podejście ericksonowskie, poznawczo - behawioralne.

Aleksandra Nowak - psycholog kliniczny, psychoterapeutka. Od 9 lat pracuje w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach. Zajmuje się wspieraniem rodzin w kryzysach życiowych związanych z m. in.: chorobą dziecka, trudnościami wychowawczymi, rozwodem rodziców. Prowadzi terapię rodzinną i indywidualną osób dorosłych.

Maria Prażmowska-Sułkowska - psycholog. Posiada kilkuletnie doświadczenie psychoterapeutyczne, zarówno w terapii indywidualnej, jak i grupowej. Od początku swojej drogi zawodowej kształci się w terapii ericksonowskiej. Obszar pracy: pacjenci z zaburzeniami psychosomatycznymi, depresją, posiadający trudności w relacjach interpersonalnych, praca ze stratą.

Małgorzata Skubacz - psycholog, psychoterapeutka. Współpracuje ze Śląską Akademią Medyczną. Zajmuje się terapią indywidualną i rodzinną prowadzi również grupy terapeutyczne dla osób z zaburzeniami jedzenia.

Maria Szatanik - psycholog, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany terapeuta metody "Video interaction trening". Były wieloletni dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zajmuje się terapią zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży, pracuje z rodzinami.

Anna Winnicka- dr nauk hum., psycholog kliniczny, wieloletni nauczyciel akademicki na U. Ś. i pracownik Śląskiego Ośrodka Kardiologii. Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor aplikant S.N.P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz EAP. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w P.I.E. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną. Specjalizuje się w zakresie psychoterapii osób z zaburzeniami psychosomatycznymi.
Śląskie Centrum Psychosomatyki
Katowice, ul. Mariacka 18a
tel. (32) 255-43-55; 0-603/335-216Terapeuci P.I.E. we Wrocławiu


Artur Kulig - pedagog, psychoterapeuta, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, małżeńską, rodzinną i grupową. W swojej pracy integruje podejście ericksonowskie i strategiczne.

Mirosława Sauć - mgr biologii, psychoterapeuta, licencjonowany specjalista terapii uzależnień. Specjalizuje się w udzielaniu pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz osobom w sytuacji kryzysu. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową dla dorosłych i młodzieży oraz terapią małżeńską. Prowadzi również treningi rozwoju umiejętności zawodowych i społecznych. W swojej pracy łączy podejście ericksonowskie i poznawczo-behawioralne.

Jolanta Skoczylas - specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szkoliła się w zakresie terapii humanistycznej (terapia gestalt, bioenergetyka Lowena), systemowej oraz ericksonowskiej. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej, rodzinnej i grupowej. W swojej pracy stosuje podejście poznawczo-behawioralne, ericksonowskie, egzystencjalne i systemowe.


Teresa Wojtyła - pedagog, psychoterapeuta, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zawodowo interesuje się problematyką rozwojową oraz zaburzeniami emocjonalnymi wieku dojrzewania. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży oraz treningi kształtujące podstawowe umiejętności społeczne dla młodzieży i rodziców. W swoim podejściu integruje terapię ericksonowską i strategiczną krótkoterminową.
TERAPEUCI REKOMENDOWANI PRZEZ POLSKI INSTYTUT ERICKSONOWSKIEwa Dyba - psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną, małżeńską i par. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń nerwicowych, lękowych, depresyjnych i związanych ze stresem. W obszarze jej zainteresowania są także trudności emocjonalne i adaptacyjne związane z kryzysami w różnych okresach życia. Ma wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu, konsultowaniu oraz terapii dzieci i ich rodzin. Odbyła liczne specjalistyczne szkolenia w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w Polskim Instytucie Terapii Krótkoterminowej oraz ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii.
Kontakt: tel.607 178 964
Gabinet: Polski Instytut Ericksonowski, Poznań, ul. Mostowa 11
www.pie.poznan.pl

Patrycja Orzechowska- Niedziela - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta EAP( European Association for Psychotherapy), certyfikowany psychoonkolog Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, terapeuta i superwizor Programu Simontona. Odbyła liczne szkolenia z zakresu psychoterapii, m. in. w PIE- kompleksowe szkolenie z zakresu terapii Ericksonowskiej- Curriculum, Czteroletni Kurs Psychoterapii atestowany przez SNPPTP, Kurs Systemowej Terapii Rodzin. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, terapię par i małżeństw oraz rodzinną. Specjalizuje się w terapii zaburzeń nerwicowych, depresyjnych, psychosomatycznych, związanych ze stresem , szczególnie w związku z diagnozą i leczeniem chorób nowotworowych i innych przewlekłych chorób. Pracuje w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach oraz prowadzi praktykę prywatną.
Kontakt: tel. 605 539 332
Gabinet: Kielce, ul. Targowa 4
www.patihelp.pl

Dorota Młynek – Nowaczyk – specjalista psycholog kliniczny ,certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobywała od 1995 roku, pracując m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w szpitalu psychiatrycznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz par.
Kontakt: tel. 602 603 117
Gabinet Psychoterapeutyczny: Gniezno.
Terapeuci w Polsce polecani przez P.I.E.

Województwo mazowieckie

Jolanta Berezowska - psychiatra. Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor aplikant S. N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa, ul. Szekspira 3; lub ul. Filtrowa 83
tel. (22) 669 11 96; 0-600/391-991
Zakres usług: terapia dorosłych: indywidualna, rodzinna, małżeńska; nerwice, depresje, zaburzenia jedzenia, problemy rodzinne i małżeńskie, kryzysy, stres. Terapia młodzieży: anoreksja, bulimia, uzależnienia. Terapia grupowa wg metody ustawiania rodzin Berta Hellingera. Grupy dla osób z nadwagą. Treningi asertywności.

Justyna Domanowska-Kaczmarek- psycholog, psychoterapeuta
Gabinet Psychoterapii
AL. Ujazdowskie 47 lok.2
00-536 Warszawa
tel. kom: 502-361-216
Zakres usług: psychoterapia indywidualna, rodzinna, małżeńska.
więcej: www.domanowska-kaczmarek.pl oraz www.rownowaga.eu

Barbara Janiec - psycholog
Warszawa, tel. 0602 389 988
"Lux Med", W-wa, ul.Racławicka 132, tel. (22) 646-99-99
"Bonder Medica", W-wa, ul.Grójecka 123, tel. (22) 822-64-44
Zakres usług:
Psychoterapia indywidualna i rodzinna (dzieci, młodzież , dorośli).
Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców, młodzieży i dzieci.
Warsztaty terapeutyczno-rozwojowe.
Spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży uwzględniające pracę nad motywacją i koncentracją w nauce.
Program profilaktyczno rozwojowy dla dzieci i młodzieży.
Szkolenia psychoedukacyjne dla różnych grup zawodowych.

Magdalena Marszał-Wiśniewska
Gabinet, Warszawa, ul.Arabska 5/46
Tel. (22) 616-40-48; 0-601/80-52-54
Zakres usług: indywidualna terapia krótkoterminowa, hipnoza Ericksonowska, terapia uzależnień, problemy małżeńskie i życiowe. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą (nerwice, zaburzenia osobowości, uzależnienia, głównie od alkoholu).

Krystyna Mierzejewska-Orzechowska 03-913 Warszawa, ul. Angorska 6/30
tel. 672 70 54, 0607 633 972
Zakres usług: psychoterapia indywidualna i psychoterapia par.

Edyta Mikulska - psycholog
ADESTE Warszawskie Centrum Psychoterapii, Warszawa, ul. Filtrowa 83/16
Synthesis, Garwolin, ul. Kuśnierska 2/2
tel. 0600-980-845
Zakres usług: psychoterapia indywidualna, małżeńska i rodzinna

Irena Misiura - specjalista w zakresie psychologii klinicznej, psychoterapeuta certyfikowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i SN Terapii Rodzin.
Gabinet Psychologiczny
Warszawa, ul.Filtrowa 83
Otwock, ul. Kołłątaja 1
tel. 502 330 441
Zakres usług: psychoterapia indywidualna, rodzin i par.

Danuta Sobańska- specjalista w zakresie psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor certyfikowany przez Sekcję Naukowej Psychoterapii i SN Terapii Rodzin,
Gabinet Psychoterapeutyczny,
02-730 Warszawa, al. Wilanowska 275, tel. kom 0-604/120-330.
Zakres usług: psychoterapia indywidualna, małżeństw, rodzin, interwencje kryzysowe w zakresie: depresja, zaburzenia nerwicowe, choroby psychosomatyczne, zaburzenia osobowości, zaburzenia przystosowania, lęk społeczny, zaburzenia w związkach emocjonalnych.

Wioletta Katarzyna Zawistowska - psycholog
Warszawskie Centrum Psychoterapii
Warszawa; ul. Filtrowa 83/16
tel. (22) 822-04-99; tel. kom. 0-501/240-921
Zakres usług: zajmuje się terapią indywidualną i rodzinną.

Województwo wielkopolskie

Teresa Dobiała- psycholog kliniczny.
Gabinet Psychologiczny
64-100 Leszno, ul. Wołodyjowskiego 55
tel. 065 527 13 28; 0 603 379 559, e-mail: tdobiala@le.home.pl
Zakres usług: psychoterapeutka z certyfikatem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.Od 1975 roku prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, par i rodzin. W psychoterapii integruje terapię Ericksonowską i Ustawienia systemowe, rodzinne i organizacyjne.

Krystyna Górna
Klinika Psychiatrii Dorosłych AM
Poznań, ul. Szpitalna 27/33
tel. (61) 847-74-91
e-mail: mstaniew@eucalyptus.am.poznan.pl
Zakres usług: prowadzi grupy psychoedukacyjne dla chorych na schizofrenię i ich rodzin.

Ewa Mytko - psycholog
Jeżyckie Centrum Zdrowia Psychicznego
Poznań, ul. Litewska 8
tel. 605 909 003
Zakres usług: psychoterapia indywidualna (zaburzenia depresyjne, lękowe, psychosomatyczne), psychoterapia par.

Województwo pomorskie

Marek Wilkirski - psycholog, kieruje Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie.
Gabinet Psychologiczny, Wejherowo, ul.Roszczynialskiego 73
Tel. (58) 672-79-03; 0-609-090-469; e-mail: marek.wilkirski@wp.pl
Zakres usług: ukończył gruntowne szkolenie w zakresie ustawień systemowych w Niemczech. Od początku 2000 r. prowadzi samodzielnie zajęcia terapeutyczne i szkoleniowe tą metodą.

Województwo małopolskie

Bożena Hanik Gabinet Hipnoterapii "Trans"
Kraków tel. (12) 411-83-25
specjalista psycholog kliniczny, psychoterapueta (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne).
Zakres usług: terapia pacjentów z nerwicami, lękowo-depresyjnych, par małżeńskich.

Hanna Porzonna
Kraków tel. (12) 268-14-72
psychoterapueta.
Zakres usług: terapia pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, lękowo-depresyjnymi i osobowości.

Województwo śląskie

Aleksandra Gawlik- psycholog, psychoterapeuta
PROGRES, Pracownia Pomocy Psychologicznej
Katowice, 3-Maja 36
tel. 501 294 097
Zakres usług: lęki, depresje, kryzysy, straty, trudności adaptacyjne i relacyjne.

Magdalena Klasik - psycholog, psychoterapeuta
Gabinet Psychologiczny
Katowice, oś. Paderewskiego ul. Graniczna 61a
Tel. 0501 401 576
Zakres usług: nerwice i objawy (leki, napięcia, kłopoty ze snem, uwagą, łaknieniem) kryzysy małżeńskie i rodzinne, nauka relaksu i asertywności.

Krystyna Pęczkowska
ul. Budowlanych 26/28
43-100 Tychy
tel. 0502 245 536
Zakres usług: psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych, terapia rodzin i par.

Grażyna Ślimak
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Zabrze 41-800, ul. Wyzwolenia 7
el. 032/271-64-31/32/ w.65
Zakres usług: psychoterapia indywidualna i rodzinna.


Elżbieta Wower
ul. Krzywa 2/47, 41 - 200 Sosnowiec
tel. 0 503 756 404
Zakres usług: terapia indywidualna, rodzinna dzieci, młodzież, dorośli (problemy osobiste, nerwice), grupy wsparcia dla kobiet, treningi zachowań asertywnych
treningi rozwojowe dla młodzieży

Marta Żak psycholog
ul. Grażyńskiego 49a (Dom Lekarza)
40-126 Katowice
tel. (32) 258 37 05, 605 435 975
Zakres usług: psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych terapia rodzin i par.

Piotr Bednarczyk pedagog
Plac Smolki 7/4
43-300 Bielsko-Biała
tel.(33) 821 05 26, 603 067 413
Zakres usług: problemy depresyjne, lęki, terapia rodzinna.


Strony internetowe, Warszawa