Treningi rozwoju osobistego
TRENING PRACY Z CIAŁEM - najbliższy termin: 27 stycznia 2013
integrujący podejścia M.Feldenkraisa i M.Ericksona

Trening opiera się na integracji podejścia Miltona H. Ericksona (1901-1980) - psychiatry i psychoterapeuty oraz Moshe Feldenkraisa (1904-1984) – twórcy innowacyjnej metody pracy z ciałem. Więcej informacji o metodzie Feldenkraisa można znaleźć m.in. w artykułach: Psychoterapia 4 (119), 2001, "Nowiny Psychologiczne" 4/2005.


Trening przeznaczony jest dla osób, chcących poszerzyć obszar swojego komfortu oraz możliwości korzystania z własnych, wspierających zasobów zmagazynowanych w ciele.
Zajęcia obejmują: prace transowo-wyobrażeniową oraz pracę z ciałem.
Trening uczy samokontroli odczuć bólowych, poszukiwania dróg samoleczenia i profilaktyki zdrowotnej oraz pełniejszego wykorzystania potencjału tkwiącego w ciele.

Trening pomaga w:

- redukcji stresu i lęku;
- redukcji objawów związanych ze schorzeniami somatycznymi;
- relaksacji wzroku;
- wzmocnieniu odporności organizmu;
- profilaktyce bólu i profilaktyce zdrowotnej;
- poszerzaniu świadomości sygnałów płynących z ciała
- rozluźnieniu.

Trening przeznaczony jest dla osób:

- doświadczających ograniczeń w poruszaniu się (m.in. w wyniku chorób reumatycznych, SM, udarów, wylewów, stanów pourazowych), pragnących poruszać się w łatwiejszy, bardziej wydajny i wygodny sposób;
- chcących wzbogacić swój repertuar ruchowy i rozwinąć swój potencjał;
- szukających wytchnienia od bólu spowodowanego:
* urazami,
* przeciążeniami,
* intensywnymi ćwiczeniami,
* długotrwałą chorobą.
- pragnących wzmocnić odpornościową i samoleczącą funkcję organizmu;
- poszukujących nowych doświadczeń.


Iwona Woźniakowska – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową. Specjalizuje się w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychosomatycznymi i bólowymi. Szkoliła się w technikach pracy z ciałem (Martin Busch, Lackendorf, Niemcy).


Terminy spotkań:

Treningi będą się odbywać kilka razy w roku, w niedziele, w okresie od listopada 2012 do maja 2013, w godz. od 10.00 do 14.00, w siedzibie P.I.E. w Łodzi, ul.Wioślarska 27.
Zajęcia można powtarzać.
Terminy zajęć:
- 27 styczeń 2013
- 24 marzec 2013
- 19 maj 2013


Koszt jednego treningu: 200 zł.

Zapraszamy także na konsultacje indywidualne.


Prosimy o kierowanie zgłoszeń:
tel.: 0-42/688-48-60
mail: info@p-i-e.plBliskie spotkania czyli:

TRENING INTERPERSONALNY


Mieć silny charakter znaczy doświadczać wpływu innych na siebie samego.
Stendhal


Uczestnictwo w treningach rozwoju osobistego może służyć przyśpieszeniu zmian w psychoterapii. Oferujemy kilka propozycji, których wybór można uzgodnić z własnym terapeutą.

Aktualnie w naszej ofercie znajdują się:
* Treningi interpersonalne
* Treningi Pracy z Ciałem

Trening interpersonalny jest przeznaczony dla każdego, kto jest zainteresowany rozwijaniem, wzbogacaniem umiejętności interpersonalnych lub przekraczaniem własnych ograniczeń w kontaktach z innymi ludźmi.

Trening jest szansą:
- przyjrzenia się sobie w kontaktach społecznych
- przezwyciężenia zahamowań
- przekraczania wyobrażeń i schematów jakimi kierujesz się w kontaktach z innymi
- ćwiczenia nowych umiejętności interpersonalnych
- doskonalenia umiejętności skutecznej komunikacji z druga osobą
- zdobycia informacji o tym, jak jesteś postrzegany przez innych


Osoby prowadzące:

Elżbieta Sońta — certyfikowana psychoterapeutka, specjalista psycholog kliniczny, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista terapii uzależnień. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, rodzinną i małżeńską.

Marta Kwiatkowska – pedagog. Prowadzi terapię indywidualną osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi i osobowości. Pracuje w podejściu integracyjnym.


Termin kolejnego treningu:
podamy wkrótce

Trening odbywa się w siedzibie P.I.E. w Łodzi, ul.Wioślarska 27.

Godziny treningu:
piątek: 16 - 20
sobota: 9 - 19
niedziela: 9 -17

Koszt: 450 zł (nie obejmuje wyżywienia i zakwaterowania).

Prosimy o kierowanie zgłoszeń:
tel.: 0-42/688-48-60
mail: info@p-i-e.pl

Strony internetowe, Warszawa