Etyka

W pracy terapeutycznej kierujemy się zasadami kodeksu etycznego terapeuty określonymi przez

 • The Milton H. Erickson Foundation.
 • Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • International Society of Hypnosis ISH.


  Zasady etyczne psychoterapii dzieci

  1. Badania i psychoterapia dzieci może odbyć się tylko za wiedzą i zgodą rodziców (opiekuna prawnego)

  2. Terapia dzieci powinna odbywać się z udziałem rodziców i przyjmować formę terapii rodzinnej.

  3. W przypadkach użycia nowych, kontrowersyjnych metod pacjent (rodzice) ma prawo zażądać nagrania spotkania na video (terapeuta ma obowiązek zapewnić możliwości rejestracji video).

  4. Rodzice powinni uzyskać informacje o sposobie, metodzie leczenia lub stosowanych specyficznych technikach (prognozowanych wynikach i niebezpieczeństwa stosowania tych technik).

  5. Rejestrowanie przebiegu spotkania (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie) może być uczynione tylko za zgodą i wiedzą rodziców.

  6. Terapeuta może pracować z dzieckiem tylko w gabinecie i w ramach ustalonych z rodzicami spotkań. W wyjątkowych przypadkach, kiedy dziecko nie może przyjść do gabinetu, psychoterapia może być prowadzona w domu pacjenta.

  7. Informacje, opinie i dokumentacja dotyczące pacjenta mogą być przekazywane innym specjalistom, instytucjom tylko za wiedzą i zgodą rodziców.

  8. Terapeuta może uzyskiwać za swoją pracę tylko wynagrodzenie pieniężne w wysokości wcześniej ustalonej z pacjentem. Żadne inne formy czerpania korzyści z prowadzonej terapii, korzystanie z tych profitów i zaspokajanie własnych potrzeb psychoterapeuty przez pacjenta są niedopuszczalne.


  Katarzyna Szymańska • Strony internetowe, Warszawa