Wrocław
Informujemy, że w dniu 28.06.2011 za porozumieniem stron, rozwiązana została umowa z Romanem Ciesielskim o prowadzeniu wrocławskiej filii PIE. Roman Ciesielski zobowiązał się również przez rok od czasu rozwiązania umowy, nie prowadzić działalności szkoleniowej w zakresie wiedzy i umiejętności psychologicznych oraz w zakresie terapii ericksonowskiej. Działalność wrocławskiej filii jest czasowo zawieszona.
O jej wznowieniu będziemy informować na naszej stronie internetowej.Strony internetowe, Warszawa