O Instytucie

Polski Instytut Ericksonowski działa w Łodzi od 1993 roku na podstawie akredytacji The Milton H. Erickson Foundation, INC (Phoenix, Arizona) z dnia 21.10.1993. Fundacja wspiera merytorycznie i koordynuje pracę Instytutów Ericksonowskich rozsianych w różnych krajach świata. Respektujemy standardy zawodowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Polski Instytut Ericksonowski ma siedzibę w Łodzi, prowadzimy szkolenia w całej Polsce. Obecnie grupy szkoleniowe i superwizyjne pracują w Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Warszawie, Białymstoku, Bydgoszczy.W dniu 27.02.2004r. Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego podjął decyzję o atestacji kursów psychoterapii organizowanych przez Polski Instytut Ericksonowski, jako spełniających wymogi niezbędnego minimum przy ubieganiu się o Certyfikat Psychoterapeuty tego Towarzystwa. Instytut otrzymał również atestację swoich kursów od Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Z dniem 19.08.2011 Instytut został przyjęty przez Zarząd ISH (International Society of Hypnosis) do Międzynarodowego Stowarzyszenia Hipnozy (ISH).Idea Instytutu

Celem Instytutu jest propagowanie i rozwijanie terapeutycznych idei Miltona H. Ericksona przez prowadzenie warsztatów, treningów, spotkań superwizyjnych, publikacje, seminaria i wykłady.
Zakres działalności


  • Szkolenia podyplomowe dla psychologów i lekarzy z zakresu psychoterapii.
  • Szkolenia dla firm i przedsiębiorstw.
  • Psychoterapia (dorosłych i dzieci) w systemie ambulatoryjnym; indywidualna, małżeńska, rodzinna, grupowa oraz grupowe treningi dla osób zainteresowanych rozwojem (wizjonetyczny, pracy z ciałem, interpersonalny). Pracujemy z pacjentami z zaburzeniami psychosomatycznymi, nerwicowymi, zaburzeniami zachowania i osobowości oraz depresyjnymi i psychotycznymi (o ile są wskazania do psychoterapii). Pomagamy w osobistym rozwoju i sytuacjach kryzysowych.

  • Integracja i wspieranie inicjatyw osób stosujących podejście Ericksonowskie w swojej działalności praktycznej poprzez organizowanie warsztatów zagranicznych - z udziałem wiodących terapeutów, uczniów Ericksona m.in. J.K.Zeiga, E.L.Rossiego, B.B.Geary, B.Trenkle, B.A.Erickson, a także poprzez wymianę doświadczeń zawodowych w trakcie sympozjów, konferencji i zjazdów.

  • Łączymy podejście ericksonowskie z innymi współczesnymi kierunkami psychologicznymi takimi jak np. praca z ustawieniami rodzinnymi.
Miejsca szkoleń


Szkolenia odbywają się w czterech placówkach PIE - w Łodzi, Katowicach (ul. Mariacka 18A), Poznaniu (ul. Mostowa 11) Wrocławiu.
Współpraca


Polski Instytut Ericksonowski, na bazie podpisanego porozumienia, współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach w zakresie superwizji pracy psychologów-konsultantów Ośrodka oraz udziału we wspólnych przedsięwzięciach edukacyjnych w konferencjach, warsztatach szkoleniowych - więcej o ROM-E Metis na stronie internetowej www.metis.pl
Instytut współpracuje również ze Stowarzyszeniem Psychoterapii i Rozwoju "Źródło" we Wrocławiu w zakresie organizacji warsztatów szkoleniowych.
Strony internetowe, Warszawa